Muut hyvinvointipalvelut

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia – hevosavusteisesti

Opiskelijatyönä

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tavoitteellista ja asiakaslähtöistä työskentelyä, jossa keskitytään asiakkaan valitsemiin teemoihin tai asioihin joihin hän hakee apua. Lyhytterapiassa hyödynnetään voimavaralähtöisesti asiakkaan omaa oivaltamista, jolloin hänen vahvuutensa ja voimavarat tulevat hyödynnettyä hyvinvoinnin edistäjänä. Lyhytterapia tapaamisia voi olla 1-20, joista sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

– Lyhytterapia sopii hyvin normaalin elämän haastavissa vaiheissa esim. tilanteen, ajatusten tai tunteiden selkiyttämiseen, eron, työttömyyden, sairastumisen tai muun elämän muutoksen yhteydessä.
– Lyhytterapia soveltuu lieviin mielenterveyden haasteisiin, akuutteihin kriiseihin tai elämänhallintapulmiin.
– Lyhytterapia sopii myös tueksi henkilöille, jonka läheinen on sairastunut tai hänen elämässään on jotakin haasteita.

Opiskelen Sirian sekä Jyväskylän kesäyliopiston yhteistyössä järjestämässä Ratkaisukeskeisessä lyhytterapeuttikoulutuksessa (50 op). Opintoihin sisältyy asiakasharjoittelua. Toteutan lyhytterapia interventioita terapiatallillamme hevosavusteisesti tai sovitusti tavaten/ etäyhteyksiä hyödyntäen.

**********