Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja tehtävään koulutetun terapiahevosen kanssa yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Asiakkaasta riippuen terapiassa painottuvat muun muassa motoriset, toiminnalliset, pedagogiset tai psykologiset tavoitteet.

Ratsastusterapian avulla opitaan kehon, mielen, toiminnan sekä käyttäytymisen hallintaa. Hevosen kävellessä siitä välittyy ratsastajaan minuutin aikana noin 100 moniulotteista, symmetristä ja rytmistä liikeimpulssia. Ne aikaansaavat ratsastajalle kävelynkaltaisia liikemalleja. Hevosen liike vaikuttaa ihmiseen tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmien kautta parantaen tietoisuutta omasta kehosta. Hevosen lämpö ja liike saavat aikaan fysiologisesti oikeanlaisen rentouttavan vaikutuksen.

Terapiaprosessissa hevosen vuorovaikutus asiakkaan kanssa on tiivistä. Hevonen on luontaisesti herkkä tunteille. Se toimii tunteiden sekä käyttäytymismallien peilinä ja tulkkina tukien asiakkaan psyykkistä kuntoutusta. Ratsastusterapia talliympäristöineen tarjoaa monipuolisen kuntoutuspaikan. Se mahdollistaa haju-, kuulo- ja näköaistikokemuksia. Ratsastusterapiaan kuuluu paljon muutakin kuin ratsastamista. Terapia toteutuu asiakkaan tavoitteiden mukaisesti käyttäen sopivaa tavoitetta tukevaa harjoitetta.

Ratsastusterapia soveltuu erilaisille kuntoutujille kuten kehitysvammaiset, autismikirjo, neuropsykiatriset oireyhtymät ja -häiriöt, mielenterveyskuntoutujat.

Ratsastusterapiaa tarjoamme sosiaalihuoltopalveluna. Maksusitoumuksen ratsastusterapiaan voi saada  esimerkiksi sairaanhoitopiiriltä, kunnalta, kaupungilta tai kuntayhtymältä. Ratsastusterapiaan on mahdollista tulla myös omakustanteisesti. Kela ei korvaa sosionomi AMK:n toteuttamaa ratsastusterapiaa.