Ratsastusterapia

Psykososiaalinen ratsastusterapia on terapiatallillamme ratsastusterapeutin ja koulutetun terapiahevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Terapiaprosessissa hevosen ja asiakkaan välinen vuorovaikutus on tiivistä. Hevonen toimii tunteiden sekä käyttäytymismallien peilinä ja tulkkina, tukien asiakkaan psyykkistä kuntoutusta.

Hevosen liike vaikuttaa ihmiseen tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmien kautta, parantaen näin tietoisuutta omasta kehosta. Kehotietoisuuden lisääntyminen tukee mielen jäsentymistä. Ratsastusterapian avulla opitaan kehon, mielen, toiminnan sekä käyttäytymisen hallintaa. Ratsastusterapia talliympäristöineen tarjoaa monipuolisen kuntoutuspaikan. Se mahdollistaa haju-, kuulo- ja näköaistikokemuksia. Ratsastusterapiaan kuuluu paljon muutakin kuin ratsastamista. Terapia toteutuu asiakkaan tavoitteiden mukaisesti käyttäen sopivaa tavoitetta tukevaa harjoitetta.

Ratsastusterapia soveltuu lapsille, nuorille ja aikuisille psykososiaalisten haasteiden kuntoutukseen.  Tarjoamme ratsastusterapiaa sosiaalihuoltopalveluna. Maksusitoumuksen ratsastusterapiaan voi saada omalta hyvinvointialueelta. Ratsastusterapiaan on mahdollista tulla myös omakustanteisesti.