Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaaliseen kasvuun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa. Lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö.  Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ennaltaehkäisevä, toimintakykyä ylläpitävä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä. Toiminta suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Hevostoiminnassa työskennellään kokonaisvaltaisesti talliympäristössä hevosia hoitaen, taluttaen, ajaen tai ratsastaen. Myös päivittäiset toimet kuten tallin puhtaanapito ja hevosten ruokinta kuuluvat hevostoimintaan. Peruselementteinä sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa ovat yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa käytetään muun muassa vammaisten päivätoiminnassa, lastensuojelun tukitoimena, oppimisen tukena sekä nuorten itsenäistymisen ja kasvun tukena. Hevostoiminta soveltuu myös kuntouttavaan työtoimintaan ja ikäihmisten viriketoimintaan. Myönteiset vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan toimintakyvyn ja tavoitteiden mukaan. Hevostoiminta toteutetaan yksilöllisesti tai pienryhmissä. Vaikeavammaisuus ei ole esteenä osallistumiselle. Tällöin talliympäristössä korostuvat moniaistilliset toiminnot. Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan voi saada maksusitoumuksen esimerkiksi kunnalta tai kaupungilta. Hevostoimintaan voi tulla myös omakustanteisesti.