Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on tallillamme ennaltaehkäisevää, tavoitteellista sekä toimintakykyä ylläpitävää ja lisäävää toimintaa. Hevostoiminnassa korostuvat elämyksellisyys, osallisuus ja moniaistillisuus.  Sosiaalipedagoginen hevostoiminta antaa asiakkaalle yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti mielekästä toimintaa talliympäristössä. Hevosten hoito, tallityöt, ajaminen ja ratsastus antaa monipuolisesti virikkeitä ja aistimuksia kokemusmaailmaan, jolla tuetaan asiakkaan hyvinvointia. Myönteiset vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta.

Toiminta soveltuu hyvin erityistä tukea tarvitseville, kehitysvammaisille sekä monivammaisille henkilöille päivä- ja virkistystoiminnaksi. Vaikeavammaisuus ei ole esteenä osallistumiselle. Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan voi saada maksusitoumuksen omalta hyvinvointialueelta (esim. vammaisten päivätoiminta/ henkilökohtainen budjetointi). Hevostoimintaan voi tulla myös omakustanteisesti. Hevostoiminta toteutetaan yksilöllisesti tai pienryhmässä.